ISY AnbudsWeb - Innkjøp satt i system


Det er mulig å hente betydelige gevinster ved å optimalisere anbud og innkjøpsprosessen i bygg- og anleggsprosjekter.


La de beste leverandørene få lov til konkurrere om dine innkjøp og gi dine leverandører en felles plattform hvor de kan administrere sine pristilbud i henhold til standarder i bygg og anlegg.

Det er kostnadsfritt å prise og sende pristilbud på ISY AnbudsWeb

Elektronisk innkjøpsprosess gir store besparelser


ISY AnbudsWeb forenkler og sikrer arbeidsprosessen med å sende ut forespørsler og motta priser fra underleverandører. Forespørselen kan inneholde både poster og vedlegg.
Organisering
Fra ISY ByggOffice Innkjøp klargjøres alle prisforespørsler med dokumentasjon, tegninger og mengdebeskrivende poster som grunnlag for prising.

Innkjøp "snakker åpent" med andre system gjennom NS 3459 og G-prog Linker.
Send prisforespørsel
Fra ISY ByggOffice Innkjøp forvaltes dine leverandører etter fagområdet og geografi. Du kan med bare noen få tastetrykk sende ut prisforespørslene til ISY Anbudsweb til dine utvalgte leverandører i innkjøpsmodulen.

Du kan også ÅPNE forespørslene slik at de blir tilgjengelig for de leverandørene som ønsker å bli varslet om ÅPNE forespørsler for sitt fagområdet og geografi.
Motta prisforespørsel
Leverandøren blir varslet gjennom e-post og kan derfra få tilgang til prisforespørselen via ISY AnbudsWeb. Leverandøren har også mulighet for å bli varslet om ÅPNE forespørsler.

På forhånd må leverandøren på sin brukerprofil oppgi varslingsprofil innenfor fagområder og geografi.
Prising
I ISY AnbudsWeb får leverandøren tilgang til beskrivende anbudsposter og kan prise postene direkte fra tjenesten. Det er også mulig å lagre beskrivelsen som PDF-fil eller som NS 3459-pristilbud for import til eget kalkylesystem.

Du kan også importere pristilbud via NS 3459 til den samme forespørselen i ISY AnbudsWeb.
Send pristilbud
Å sende et pristilbud er like enkelt som å motta prisforespørsler.

Sammen med pristilbudet kan leverandøren legge ved nødvendig dokumentasjon som følgebrev, salgsbetingelser som blir sendt oppdragsgiver.
Motta pristilbud
Fra ISY ByggOffice Innkjøp mottar du dine tilbud sømløst gjennom ISY AnbudsWeb. Du kan gjøre dine egne vurderinger før du velger og kontrahere og overføre prisene til ditt eget kalkylesystem (trenger ikke å være ISY ByggOffice kalkyle).

Fra samme sted kan du også komplimentere hele kalkylen med priser og påslag og sende fra deg et komplett pristilbud til oppdragsgiver.
1. Organisering
6. Motta
5. Send
2. Send
3. Motta
4. Prising

Din presentasjon av prosjektene har stor betydning for interessen fra leverandøreneInnkjøp er ofte den viktigste arbeidsprosessen når kontrakter skal sikres

Innkjøper

ISY ByggOffice Innkjøp er innkjøperens ultimate verktøy

 • Her kan du organisere dine forespørsler etter fag og sende til utvalgte leverandører sammen med nødvendig dokumentasjon og tegninger klart for prising i tjenesten ISY AnbudsWeb.

 • Du kan «åpne» din forespørsel slik at den kan nå fram til flere leverandører som ligger innenfor leverandørenes varslingsprofiler.

 • Du kan også kvalitetssikre dine leverandører opp mot StartBank og sikre kvalitet på anbudsprosessen.

 • Systemet fører også kontroll med revisjoner av poster, dokumenter og varsler leverandørene at det er revisjon på forespørselen.

 • Du vil kunne motta pristilbud fra ISY AnbudsWeb og foreta kvalitetsmessig evaluering før du kontraherer prisene i ditt kalkylesystem.

 • Du har fortsatt mulighet til å lese inn priser via NS 3459 eller manuelt taste inn prisene de gangene du ikke mottar tilbudet elektronisk.

 • Løsningen har fullstøtte for både eksport og import gjennom NS 3459 og kan også benyttes av brukere som har andre kalkyleløsninger.

Trykk her for å ta kontakt med oss
 

Leverandør

ISY AnbudsWeb er leverandørens arbeidsverktøy

 • Tjenesten er GRATIS for prising av forespørsler.

 • Du kan motta prisforespørsler fra ulike oppdragsgivere, prise og sende pristilbud fra tjenesten ISY AnbudsWeb. Du får også arkivert alle dine forespørsler.

 • Du kan utvide tjenesten til også å bli varslet om åpne forespørsler som ligger innenfor din varslingsprofil. Du kan selv definere din egen varslingsprofil som går på fag og fylker.

 • Du kan be om å bli invitert til å gi pristilbud på en åpen prisforespørsel med kun et enkelt tastetrykk.

 • Du kan importere forespørsler til ditt eget kalkyleprogram via NS 3459. Det er også mulig å eksportere pristilbud til NS 3459 for å sende pristilbud til andre oppdragsgivere.

 • Du blir varslet om revisjon av poster og dokumentasjon uten at dette forstyrrer arbeidet du allerede har gjort på forespørselen.

Se hvordan dette fungerer i denne videoen:

Registrer bruker på ISY AnbudsWeb
Noen av selskapene som sender forespørsler gjennom ISY AnbudsWeb

Kontakt oss

Norconsult Digital AS
Produktside: ISY ByggOffice
Support: +47 406 24 333 Salg: +47 406 24 222
Org. nr: NO 944 101 233 MVA